1. דף הבית
  2. תקנון

תקנון

מטרת התקנון היא להגדיר את יחסי הגומלין בין המנויות לבין הסטודיו. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע לתקנון אל מזכירת הסטודיו ב- 054.6813213

הסטודיו פועל לפי הנחיות משרד הבריאות וזאת על מנת לשמור על בריאותם השלמה של הצוות והמתאמנות בסטודיו.

יש לשמור על כללי התנהגות נאותה ועל הניקיון בסטודיו.

המתאמנת מודעת לכך שמעת לעת יצולמו קטעים של סרטונים/תמונות מהשיעורים ויועלו לדפי הסטודיו ברשתות החברתיות. במקרה של התנגדות לכך, יש לעדכן את מזכירת הסטודיו ב 054.6813213.

ללקוחות סניף הרצליה בלבד- הנהלת הסטודיו פועלת תחת הוראות זמני הפתיחה והפעילות של בית הנדיב ועל כן שומרת לעצמה את הזכות לסגור מפעם לפעם את המקום עקב חגים ו/או אירועים אחרים

למען הסר הספק, תקנון זה מיועד גם ללקוחות סניף רמת אביב וגם ללקוחות סניף הרצליה.

הכניסה לסטודיו למחוסנות/ מחלימות בלבד- וזאת בהתאם לדרישות משרד הבריאות

השתתפות והרשמה לשיעורים:
1.    ניתן להגיע ולהשתתף בשיעור ניסיון חד-פעמי בסטודיו, בעלות של 50 ש"ח, טרם הצטרפות לאחד מן המסלולים שהסטודיו מציעה. 
2.    ההשתתפות בשיעורים מותנית בחתימה על טופס הצהרת בריאות למתאמנות. יש לעדכן בכל עת על כל שינוי במצב הרפואי. ההנהלה רשאית לדרוש מן המתאמנות להמציא אישורים רפואיים בדבר מצבן הבריאותי. כל מתאמנת מודעת לכך שייתכן ויידרש להמציא אישור רופא כתוב, במידה ותרצה להתאמן בעת פציעה או תחת השפעת תרופות.
3.    משך כל שיעור הינו בין 45 דקות לשעה, משתנה בהתאם לסוג השיעור. 
4.   מספר המקומות בכל שיעור הוא מוגבל. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מס' המשתתפים בכל שיעור, לפי שיקול דעתה המקצועי.
6.    במהלך השיעורים יש לכבות את הנייד או להעביר אותו לסטטוס "שקט" על מנת לא להפריע למהלך האימון.
7.    ההשתתפות בשיעורים מותנית בהרשמה מראש באפליקציה. הרישום נפתח שבוע מראש. 8.    במידה והשיעור מלא, תוכלו להירשם באפליקציה לרשימת ההמתנה. אם יתפנה מקום, תקבלו עדכון על כך בהודעת ואטס אפ ויינתן לכן חלון זמן לאשר את השתתפותכן. אם לא תאשרו השתתפותכן, המקום לא יישמר והמערכת תשלח הודעה למנויה הבאה ברשימה.
9.    ניתן לבטל הגעה לאימון עד 10 שעות טרם תחילתו, דרך האפליקציה. 
10.    הודעה על אי הגעה לשיעור בסמוך למועד השיעור יבוצע מול מזכירת הסטודיו. השלכות של ביטולים סמוכים לתחילת אימון/אי הגעה לאימונים מפורטת מטה, בהתאם למסלול הנרכש. 
11.    הסטודיו אינו אחראי לאובדן ו/או גניבת חפצים אישיים בין אם אוחסנו בלוקר ובין אם לאו.

. 12. הסטודיו יעשה את המיטב לעדכן על כל שינוי במערכת. עם זאת, אין הוא מחוייב להודיע מראש במקרים של החלפות מדריכות מסיבות כאלה ואחרות.

סוגי מסלולים:
כל מתאמנת יכולה לבחור מסלול הצטרפות, באמצעותו תשתלב בשיעורי הסטודיו.
המסלולים, מחיריהם ותנאיהם העיקריים מפורטים במחירון הזמין שניתן לקבל ממזכירת הסטודיו בנייד 054.6813213 ובאפליקציה של הסטודיו.
המחירון עשוי להשתנות מעת לעת.
סדנאות ואירועים מתומחרים בנפרד משיעורי הסטודיו.
מנויים:
•    הסטודיו מציע ללקוחותיו מנוי שנתי/ חצי שנתי/ רבעוני.
תשלום חודש בחודשו בעסקת אשראי דרך מזכירת הסטודיו. 
•    מיועד למתאמנות מגיל 16 ומעלה.
•    כל מתאמנת יכולה לרכוש מנוי אחד בלבד והוא אינו ניתן להעברה לאדם אחר.
•    במסלול חופשי חודשי- ניתן להשתלב במהלך החודש בכמה אימונים שתבחר המתאמנת (עד שיעור אחד ביום).  

•    במסלול של 2 אימונים בשבוע- ניתן להשתלב בכל שבוע בשני אימונים בלבד. במידה ולא נוצלו האימונים המוקצים לאותו שבוע- לא ניתן יהיה להעבירם לשבוע לאחר מכן.

•    במסלול של 3 אימונים בשבוע- ניתן להשתלב בכל שבוע ב- 3 אימונים בלבד. במידה ולא נוצלו האימונים המוקצים לאותו שבוע- לא ניתן יהיה להעבירם לשבוע לאחר מכן.
•    מתאמנת שתעדר משלושה שיעורים אליהם נרשמה (בין אם רציפים או לא) בחודש קלנדרי רציף, לא תוכל להירשם מראש לשיעורים באפליקציה למשך שבוע ימים. במהלך שבוע ימים אלה, אפשרות ההרשמה באפליקציה תיחסם והמתאמנת תוכל להשתתף בשיעורים אך ורק על בסיס מקום פנוי.

•    הקפאה:
מנוי
שנתי- ניתן להקפיא את המנוי לתקופה שלא תפחת מ-14 יום ושלא תעלה במצטבר על 30 יום בשנת המנוי. תקופת ההקפאה תתווסף לתקופת החברות בסיום שנת חברות. במידה והמנוי יבוטל במהלך שנת החברות, תקופת ההקפאה תבוטל אף היא. כלומר, במקרה של ביטול חברות, לא ניתן יהיה לממש את ימי ההקפאה ולא יינתן החזר כספי בגינם.
מנוי
חצי שנתי- ניתן להקפיא את המנוי לתקופה שלא תפחת מ-14 יום ושלא תעלה במצטבר על 22 יום בתקופת המנוי. תקופת ההקפאה תתווסף לתקופת החברות בסיום שנת חברות. במידה והמנוי יבוטל במהלך תקופת החברות, תקופת ההקפאה תבוטל אף היא. כלומר, במקרה של ביטול חברות, לא ניתן יהיה לממש את ימי ההקפאה ולא יינתן החזר כספי בגינם.
מנוי
רבעוני- ניתן להקפיא את המנוי לתקופה שלא תפחת מ-7 יום ושלא תעלה במצטבר על 14 יום בתקופת המנוי. תקופת ההקפאה תתווסף לתקופת החברות בסיום שנת חברות. במידה והמנוי יבוטל במהלך תקופת החברות, תקופת ההקפאה תבוטל אף היא. כלומר, במקרה של ביטול חברות, לא ניתן יהיה לממש את ימי ההקפאה ולא יינתן החזר כספי בגינם.

•    ביטול: ניתן לבצע ביטול מנוי מלא בכל עת- בעלות של 5%
מערך העסקה או 100 שקלים, הנמוך מביניהם, על פי חוק הגנת הצרכן.
במידה ועברו 15 יום ומטה ממועד החיוב האחרון, לא יבוצע מועד חיוב נוסף. אחרת, יבוצע חיוב חודשי נוסף אחרון בחודש העוקב בו תוכל המתאמנת להגיע ולהתאמן בסטודיו. ניתן לפנות בבקשת ביטול מנוי אל מזכירת הסטודיו בטלפון 054.6813213 ובפרט שנשלחה גם בקשה כתובה למייל 
fitnessfactorytlv@gmail.com עם שם מלא ומספר ת.ז.

הערות כלליות: חריגים
1.    במקרים חריגים תתאפשר הקפאה, מעבר לתקופה המקסימלית שצוינה לעיל: מילואים בצירוף אישור התייצבות ומחלה (כמו גם משכב לידה) באישור רופא.
2.    הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במסלולים המוצעים, תנאיהם ומחיריהם. כמו כן, אין כפל מבצעים והטבות.
3.    אין חפיפה מדויקת בין תאריך תחילת המנוי בפועל לבין התשלומים עליו, לכל חברת אשראי/לקוח יש תאריך חיוב אחר. עבור דרכי תשלום נוספות ניתן לפנות לקבלה.
4.    במקרה של מגיפה/אירוע ביטחוני ו/או כל כוח עליון המוגדר לפי החוק "כוח עליון" שמאלץ בית העסק לסגור את שעריו זמנית, כל המנויים יכנסו 'אוטומטית' להקפאה. משמע, המנוי יוארך בהתאם לזמן שבית העסק היה סגור.

 מדיניות ביטול המנוי:
•    אופן הביטול פורט לעיל, בהתאם למסלול הנרכש.
•    חשוב לדעת - הסטודיו מבצע ביטול עסקה מיד עם הבקשה לכך ועד 3 ימים מרגע קבלת מייל עם בקשת ביטול. עם זאת, פעולת הביטול שמבצעת חברת האשראי עשויה לקחת עד 10 ימי עסקים.
•    במקרה של ביטול המנוי תוך 14 יום ממועד רכישתו, ייגבו דמי ביטול בסך 5% מסך העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בתוספת תשלום יחסי בגין ימי המנוי שנוצלו.
•    לא יינתן החזר כספי, רטרואקטיבי או בכלל, בגין תקופת חברות שלא נוצלה על ידי המנויה.

 כרטיסיות:

לא ניתן לבצע הקפאה של כרטיסיות.

לא ניתן להאריך את תוקפן של הכרטיסיות.

לא ניתן להעביר כרטיסיה למתאמנת אחרת.

 

הכניסה לסטודיו באמצעות מנוי/ כרטיסיה בתוקף בלבד. במידה והגעת לאימון כאשר אין לך מנוי/ כרטיסיה בתוקף -האימון יחוייב בעלות של 80 שקלים (עלות אמון חד פעמי). עלות זו תנוכה מאמצעי התשלום המעודכן במערכת שלנו.

 

 הסטודיו רשאי לבטל אימון בהתראה של 6 שעות ומעלה במידה ויש 3 מתאמנות או פחות באותו  אימון.

 

שעות המענה הטלפוני בטלפון של הסטודיו  הינן בין השעות 12:00 עד 15:00 בימי חול, וגם בין השעות 18:00-19:00.
בימי שישי יטופלו הודעות וואטס אפ (בלבד) הקשורות לאימון של אותו יום או יום ראשון בבוקר. כל יתר השיחות/ הודעות- לא יטופלו עד ליום ראשון בשבוע שלאחר מכן.

בחתימתי מטה על תקנון זה הנני מצהירה כי קראתי את כל האמור בתקנון מעלה, הבנתי את כל הסעיפים המצויים בו ולא אוכל לבוא בתלונה כל שהיא בעתיד לגבי התנהלות הסטודיו שמפורטת בתקנון זה.

logo בניית אתרים